Släktföreningen Johan Laurén


LÄNKAR

Huvudsida

A-grenen

B-grenen

C-grenen

D-grenen

Fotogalleri 1

Fotogalleri 2

DIS

Hallands Släktforskarförening

Nättidningen Rötter

Årsmöte 2016

Bygdeband

UPPDATERING
2018-08-29
(årsmötet 2018)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Hansdotter A5

Lars-Magnus Carlsson

Lars-Magnus Petersson B 4

Josefina Johannesdotter D 5

FÖRENINGEN
Släktföreningen Johan Laurén bildades den 11 maj 1968 vid en sammankomst i församlingshemmet i Broaryd, beläget ca 10 km sydväst om Smålandsstenar. Närvarande var då 116 ättlingar till
Lars Johannesson (1758-1821) och hans maka Ingegerd Haraldsdotter (1772-1821) från Lilla Broaryd i Södra Hestra socken i Jönköpings län.

FÖRENINGENS GRUNDARE
Initiativtagaren till föreningens bildande var Carl-Magnus Andersson. Han var även upphovsman till den omfattande släktforskning som ligger till grund för föreningen. Carl-Magnus Andersson, även kallad CM var en välkänd person i Halmstad, dels genom sitt engagemang i Föreningen Gamla Halmstad,  dels som författare till flera böcker om kyrkohistoria samt ett stort antal övriga forskningsobjekt m.m. Han erhöll även flera kulturpriser. Under sin yrkesverksamma tid var han kriminalkommissarie i Halmstad. Av fotona ovan är Johanna Hansdotter och Lars-Magnus Carlsson CM:s mormor och morfar.

HISTORIK
De ovan nämnda makarna Lars Johannesson och Ingegerd Haraldsdotter är kärnpunkten för ättlingarna i föreningen.
Makarna fick 4 barn: Harald (1798-1863), Johanna (1802-1886), Johannes (1806-1845) och Christina (1809-1880).
Dessa barn är i släktutredningen tilldelade grenarna: A för Harald (A1), B för Johanna (B1), C för Johannes (C1) och D för Christina (D1).
Johannes som blev präst, avled endast 38 år gammal i lunginflammation och utan efterlevande förutom sin hustru Ulrika Charlotta Kryger. År 1823 förkortade Johannes sitt förnamn till Johan och ändrade samtidigt sitt efternamn till Laurén. Vid föreningens bildande och när namnfrågan kom upp, föll det sig naturligt att döpa föreningen till
Släktföreningen Johan Laurén.

VERKSAMHETEN
Styrelsen utgörs av representanter för de olika släktgrenarna och styrelsemöte hålls två gånger om året i månaderna april och oktober.
I samband med föreningens årsmöte genomförs en samman-komst under sommaren. Under de första åren förlades dessa till de gårdar och platser där tidiga ättlingar har levt, verkat och bott. Under senare år har möten förlagts till andra platser kända för sin natur eller andra sevärdheter.

I samband med julen ger styrelsen ut levnadsberättelser över de medlemmar som avlidit. Levnadsberättelserna för de äldsta ättlingarna är ett rent forskningsarbete genomfört av CM. Numera upprättas berättelserna i samförstånd och med hjälp av de efterlevande.
För närvarande har ca 120 st. sådana berättelser framtagits.
Reglerna för tillkomst av en levnadsberättelse är att man är medlem i föreningen. Om avliden medlem var gift eller sambo, genomförs inte berättelsen förrän båda har avlidit.
Om det skulle vara så att någon efterlevande inte vill att någon berättelse skall upprättas, sker detta naturligtvis inte.
Föreningens medlemmar uppgår för närvarande till 171 st varav 40 st är ingifta.

DENNA WEBBPLATS
Denna webbplats avses att successivt fyllas på med material. Dels sådant som redan finns och dels sådant som händer i framtiden.
CM:s omfattande släktforskning, som ligger till grund för föreningen, har under åren 2004-2005 matats in i ett datoriserat  släktregister. Detta ger möjligheter att presentera ättlingarna från varje gren på ett mycket överskådligt sätt. Om intresse finns hos någon medlem att få översänt ett sådant släktträd, kontakta då ordföranden. Här finns dock många luckor på födelser från 1980-talet och framåt. Dessutom finns inkorrekta uppgifter på efternamn i samband med ingångna äktenskap m.m. Arbete pågår med att fylla dessa luckor, men det mottages med tacksamhet information så att släktregistret skall vara så aktuellt som det är möjligt.
Det finns en lag som heter PUL (personuppgiftslagen). I denna anges riktlinjer på vad som anses vara tillåtet att presentera på Internet. I anledning av detta har alla personer som är födda efter 1930 inte medtagits i släktdata som är tillgängligt på denna webbplats.
Ovan finns även länkar till sida för varje släktgren. Bakgrunden till dessa är att kunna presentera närmare information om varje gren.
Det finns även länkar till webbplatser som berör släktforskning i allmänhet och som kan vara av intresse.
För att komma till webbsidan och se på släktdata för föreningen klickar ni här.

För anmälningar till årsmöten, information, frågor m.m. kontakta ordföranden Therese Loreskär på e-postadressen: therese@loreskar.se

AKTUELLT
Föreningen har haft årsmöte den 25 augusti 2018. Närmare 40 st medlemmar mötte upp vid Tiraholm, där mötet genomfördes.
Det är i år 50 år sedan föreningen bildades. Av denna anledning höll ordföranden ett  anförande om föreningens historia.    


Till sidans topp

 


Denna webbplats är upprättad av och uppdateras av Leif Johansson